Testamenten

Vilka bör skriva testamente?

Det finns anledning för de allra flesta att skriva testamente.
Lever man i den så kallade kärnfamiljen (det vill säga två gifta makar med gemensamma barn) vill man kanske att egendomen skall vara barnets enskilda egendom. Enskild egendom innebär att man inte behöver dela med sig av egendomen vid en bodelning.
Vad gäller sambor lever många i tron att sambolagen är betydligt starkare än vad den är. Sambolagen omfattar endast bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt begagnande. Vilket ofta är en begränsad del av tillgångarna. Med testamente kan man låta sin sambo ärva och därmed kanske ges möjlighet att bo kvar i bostaden som kanske är en villa i stället för att riskera att förlora bostaden vid ett dödsfall. Sambolagen kan även avtalas bort genom ett samboavtal.
Allt vanligare blir att man har barn i olika kullar. Med testamente kan man då bestämma om barnen skall få ut hela sin arvslott på en gång eller om efterlevande maka skall få ärva. Har man inga arvingar tillfaller arvet allmänna arvsfonden om testamente ej finns. Man kan även testamentera till helt utomstående personer eller organisationer, dock kan man aldrig testamentera bort bröstarvinges laglott. Laglotten är halva arvslotten.
Vi hjälper till med att skriva testamente. Vi går då igenom arvsituationen för att skriva ett så bra testamente som möjligt. Ett testamente är en handling som bör ses över med jämna mellanrum då förutsättningarna förändras dels inom familjesituationen men även inom lagstiftningen. Ett tydligt exempel är alla testamenten mellan makar som blev inaktuella på nyårsafton för 30 år sedan (1988) men fortfarande dyker upp och får olyckliga utfall i många fall.
Nya regler gäller för Svenska medborgare som är bosatta utomlands.

Exempel på testamente

Jag, Sven Svensson (330303-3333), gör härmed följande förordnande angående min kvarlåtenskap.
Mina fosterbarn:
Anders Andersson (550505-5555) skall erhålla 1/4.
Bengt Bengtsson (660606-6666) skall erhålla 1/4.
Mitt barn:
Carina Svensson (770707-7777) skall erhålla 1/2.
Ort Datum
………………………………………
Sven Svensson
Att Sven Svensson, denna dag med sunt och fullt förstånd samt av fri vilja, förklarat ovanstående förordnande utgöra dennes yttersta vilja och undertecknat detta testamente, intygar vi samtidigt närvarande testamentsvittnen.Ort Datum
……………………………..     ……………………………..
Karl Karlsson                   Jan Jansson

Kommentarer är stängda.