Bouppteckningar

Bouppteckning

Bouppteckning är en handling som i princip alltid måste upprättas inom tre månader efter ett dödsfall.
I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet.
Bouppteckningen registreras vid skattemyndigheten.
Vi upprättar bouppteckningen på vårt kontor eller i din bostad.

Diplom

Auktoriserad boutredare av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Underlag vid upprättande

 • Den avlidnes namn, adress, personnummer och dödsdag
 • Dödsbodelägarnas namn, adress och helst personnummer
 • Bouppteckning och eventuellt arvsskifte efter avliden maka/maka
 • Eventuellt testamente, äktenskapsförord och bodelningshandling
 • Senaste självdeklaration och skattekonto (rest/återbäring)
 • Uppgift om bank eller post där: Konto, bankfack, aktier, fonder, obligationer, postgirokonto eller dylikt finns
 • Eventuell fastighetsbeteckning med föregående års taxeringsvärde
 • Försäkringshandlingar: Liv- och Kapitalförsäkring
 • Eventuella medlemsbevis eller saldobesked i begravningskassa, konsumentförening
 • Lösöre, bil, smycken, vapen och dylikt
 • Eventuella fordringar med uppgift på låntagare, belopp, räntesats och förfallodagar
 • Senaste löne- eller pensionsbelopp
 • Eventuell hyreskostnad (ej vid bostadsrätt)
 • Låneskulder och obetalda räkningar till exempel el, telefon och vårdavgifter
 • Eventuella gåvor under de senaste 10 åren

Kommentarer är stängda.