Arvskifte

Arvskiften

Efter det att bouppteckningen är registrerad skall, om det är två eller fler delägare i dödsboet, ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är en handling vari man fördelar de tillgångar som finns mellan delägarna i dödsboet. Vi hjälper naturligtvis även till med arvskifte om du så önskar.

Förvaltning av dödsbo

Tiden efter dödsfallet och bouppteckningen är det en hel del praktiska saker kring förvaltning och avveckling av dödsboet som måste skötas. Som exempelvis att betala räkningar, avsluta konton, sälja bohag, värdepapper, fastighet m.m. För de som önskar hjälper vi även till med detta och redovisar till dödsbodelägarna samt skickar ut arvslotterna.
Ta kontakt med oss för kostnadsförslag och tidsbokning eller bara för att ställa frågor.

Kommentarer är stängda.